Η Εταιρεία

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει αποκλειστικά από το 1991 τα προϊόντα του οίκου Trimble στην Ελλάδα. Σήμερα, κατέχει πρωτεύουσα θέση στην αγορά τοπογραφικών οργάνων στην Ελλάδα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες του χώρου. Στις εγκαταστάσεις της, στον Γέρακα Αττικής, έχει αναπτύξει εξουσιοδοτημένο service των προϊόντων που διαθέτει στην ελληνική αγορά, με τεχνικούς ειδικά εκπαιδευμένους για τον σκοπό αυτό από την Trimble στην έδρα της στην Γερμανία.

Επιπλέον αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα τον γερμανικό οίκο ανάπτυξης λογισμικού οδοποιίας AKG, ενώ συνεργάζεται με τους οίκους NEDO, SECO, OMNI, MDL και Omnistar για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν.

Παράλληλα, η Geotech ασχολείται με την εκπόνηση μελετών και την έρευνα, εφαρμογή, χρήση και προώθηση της τεχνολογίας G.P.S στους τομείς της γεωδαισίας,  χαρτογραφίας, υδρογραφίας, οδοποιίας καθώς και της ακριβούς ναυσιπλοίας, πλοήγησης και διαχείρισης οχημάτων.

Η Geotech ασχολείται ιδιαίτερα με την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στα πεδία ενδιαφέροντος της, γεγονός που αποδεικνύεται από την πλειονότητα των μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων που έχει εκπονήσει στα 16 και πλέον χρόνια λειτουργίας της. Οι δύο μέτοχοι της εταιρείας μας είναι διδάκτορες τοπογράφοι μηχανικοί ΕΜΠ, με μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων. Στην εταιρεία μας απασχολούνται οκτώ επιπλέον άτομα, εκ των οποίων τρείς είναι Tοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ.

Η εταιρεία μας, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1991 με έδρα αρχικά στην Δάφνη και στη συνέχεια στου Ζωγράφου. Από τον Αύγουστο του 2004, μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητο κτίριο επιφάνειας 400 m2 , στον Γέρακα Αττικής.


Πολιτική ποιότητας

Προτεραιότητα της Εταιρίας ήταν και θα είναι πάντα η ποιοτική και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που επιτυγχάνεται με την άρτια οργανωτική δομή της Εταιρίας και την διασφάλιση ποιοτικών ελέγχων στην διαδικασία προμήθειας και τεχνικης υποστήριξης των πελατών. Η Εταιρεία μετέφερε όλες τις διαδικασίες προμήθειας και τεχνικής υποστήριξης από το 2008 με υπευθυνότητα στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008/ Αριθμ. 041120202),  που ακολουθεί από τότε μέχρι και σήμερα διασφαλίζοντας πλέον επίσημα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

 

 


Ιστορικό

Από την ίδρυση της το 1991, η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, τον οίκο Trimble. Σημειώνεται ότι από την ίδρυση της και μέχρι το έτος 2000, η εταιρεία Trimble κατασκεύαζε μόνον δέκτες G.P.S για γεωδαισία, χαρτογραφία και ενημέρωση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Στην συνέχεια, και με την βοήθεια διαδοχικών εξαγορών και συγχωνεύσεων, η Trimble επεκτάθηκε στην κατασκευή και συμβατικών γεωδαιτικών οργάνων (γεωδαιτικοί σταθμοί, ψηφιακοί χωροβάτες, κλπ) αλλά και νέων τεχνολογιών (3D laser Scanners, κλπ). Κατ’ επέκταση, η εταιρεία μας παρέχει πλέον στην ελληνική αγορά, στην οποία κατέχει πρωτεύουσα θέση, πλήρη σειρά γεωδαιτικών προϊόντων.

Παράλληλα, η εταιρεία μας αναπτύχθηκε στην παροχή γεωδαιτικών και τοπογραφικών υπηρεσιών, με στόχο πάντα την εφαρμογή και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Κύριοι πεδία ενδιαφέροντος στην συγκεκριμένη δραστηριότητα, απετέλεσαν η ίδρυση τριγωνομετρικών δικτύων με το σύστημα G.P.S , η εκπόνηση υδρογραφικών μελετών και η πόντιση Υ/Β καλωδίων, η καθοδήγηση και διαχείριση μηχανημάτων και στόλων οχημάτων, η τρισδιάστατη σάρωση μνημείων και τεχνικών έργων με σαρωτή laser, κλπ.

Πρόσφατα, ανατέθηκε στην εταιρεία Trimble, από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, η «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του πλήρως λειτουργικού και έτοιμου προς χρήση Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού (HEPOS)». Η εταιρεία μας είναι υπεργολάβος της Trimble για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών προσδιορισμού ακριβούς θέσης στην χώρα μας στο άμεσο μέλλον.

Powered By i.D.Com Solutions
Geotech Ε.Π.Ε. © 2019

Back to Top